Pojęcie Art Deco powstało z połączenia słów art- sztuka i decoratif- dekoracyjny. Dlatego możemy styl ten